Register  Login
DOTNETNUKE HOSTING BESTELFORMULIER
Domeinnaam gegevens
Domeinnaam:

*Betreft domein:
Hosting en Installatie
*Hosting Pakket:
Pré Installatie DNN
GRATIS:
Persoonlijke gegevens
*Aanhef:
*Voorletters:
*Achternaam:
*Rechtsvorm:
Bedrijfsnaam:
KvK nummer:
*Corr. adres:
*Postcode:
*Plaats:
*Telefoon:
*E-mail:
Opmerkingen:
Resellercode:

ALGEMENE VOORWAARDEN

De voor DNN Services gehanteerde verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn die van DNN-Services met de volgende uitbreidingen op alle hier genoemde producten en diensten:
•Hostingsdiensten worden geleverd op basis van vooruitbetaling.
•De overeenkomst en eventuele uitbreidingen, die van toepassing zijn op deze overeenkomst, gaan in op de datum dat de dienst door DNN-Services opgeleverd wordt.
•Alle uitbreidingen die van toepassing zijn op deze overeenkomst zullen geharmoniseerd worden met de dienst waar deze betrekking op heeft.
•De overeenkomst zal stilzwijgend met een zelfde looptijd worden verlengd.
•Opzegging geschiedt per eerste van de maand en dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de verlengingsdatum van de overeenkomst. DNN-Services stuurt te allen tijde een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.
•Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van DNN-Services Deze voorwaarden worden op uw verzoek toegemaild.
•Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief B.T.W.

Terms Of Use  Privacy Statement